Office of the minister Newsline

รมว.ศธ.นำนักเรียนโอลิมปิก พบ นรม.

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วย สสวท.นำคณะผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างำลังใจก่อนเดินทาง

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ลธ.กกอ.แถลงข่าวการเปิดรับสมัครข้าราชการครู ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572)