Office of the minister Newsline
Jul 05 2016

ทำเนียบรัฐบาล - พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และรองศาสตราจารย์ ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. นำคณะผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวนประมาณ 50 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขัน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสีม่วง ตึกสันติไมตรีสำหรับคณะผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2559 มีรายละเอียดดังนี้
 
วิชาคณิตศาสตร์  คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 6 คนไปแข่งขัน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วิชาคอมพิวเตอร์  คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 4 คนไปแข่งขัน ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 คน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 คน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
วิชาเคมี  คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 4 คนไปแข่งขัน ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วิชาชีววิทยา  คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมชีววิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วิชาฟิสิกส์  คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 5 คนไปแข่งขัน ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 11 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 คน คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

------------------------------------------------------------------

นายกรัฐมนตรี ได้มอบโอวาทให้แก่คณะผู้แทนประเทศไทยตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งความสุข ที่ได้พบกับอนาคตของประเทศไทย นักเรียนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 20 ปีข้างหน้า คาดหวังว่าบุคคลเหล่านี้ จะเป็นทูตทางวิชาการในการเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศ และแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความภาคภูมิใจในความไทยที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่น
 
สิ่งสำคัญที่จะต้องทำในวันนี้คือ จะต้องปฏิรูปการศึกษาที่ไม่เน้นความรู้เฉพาะในห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้ครูนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ไปพร้อมกัน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน และนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างกระบวนการความคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ในทางวิชาการ มีสถิติจบมาแล้วไม่มีงานทำสูง ปัญหาเหล่านี้ จะต้องแก้ไขโดยทำให้คนเหล่านี้ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความมุ่งมั่น คิดว่าให้ได้ว่าในอนาคตต้องการประกอบอาชีพอะไร ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ ที่ให้นึกถึงสาขาวิชาชีพของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีความต้องการสูงในอนาคตด้วย ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาก็จะต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วย พร้อมหมั่นฝึกสมอง สติปัญญา สร้างความมุ่งมั่นตั้งใจให้กับตัวเอง เพื่อพัฒนาประเทศให้มีสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ต่อไป
 
ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมที่จะผลักดัน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลได้มีการดำเนินการแก้กฎหมายการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ และจะต้องส่งเสริมบุคคลเหล่านี้ ให้เป็นบุคคลมีศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรพร้อมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศว่า ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ได้รับชื่อเสียงเกียรติยศกลับมาสู่ประเทศ ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ และขอให้ลดความกดดัน ไปเรียนรู้ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด แล้วนำประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาพัฒนาเพื่อใช้ในชีวิต และประเทศไทยต่อไป
 
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี : เว็บไซต์รัฐบาลไทย
5/7/2559

Image Gallery

Share

Comments

    ไม่มีความคิดเห็น

Posting comments after three months has been disabled.