-ว่าง-

 

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   
   

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565